31-12-2099 | Cyclobrevet

Algemene voorwaarden

Cyclobrevet Algemene Voorwaarden & privacyverklaring

laatste wijziging: 01-09-2022

Cyclobrevet, gevestigd aan:

Aalsterweg 199
5644 RB  Eindhoven
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Rob Thierig is de Functionaris Gegevensbescherming van Cyclobrevet. Per mail bereikbaar via privacy@cyclobrevet.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cyclobrevet verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@cyclobrevet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cyclobrevet verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Cyclobrevet analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren (denk hierbij aan presentatie webpagina's op verschillende apparaten zoals smartphone, tablet en computer).

Geautomatiseerde besluitvorming

Cyclobrevet neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cyclobrevet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Persoonsgegevens
BewaartermijnReden
EmailadresOnbepaaldEmailadres is gekoppeld aan inloggegevens voor de website.
IP-adres2 jaarIP-adres wordt bewaard voor het kunnen weren van gebruikers met als doel de website plat te leggen (DDOS aanvallen)
Internetbrowser en apparaattype2 jaarCorrecte werking website en analyse ter verbetering werking website.
Gegevens over jouw activiteiten op onze website2 jaarAnalyse surfgedrag op de website.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cyclobrevetverstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cyclobevet gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Cookie: Googly AnalyticsNaam: _utma
  Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
  Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cyclobrevet en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@cyclobrevet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek 

Cyclobrevet wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cyclobrevet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacyc@Cyclobrevet.nl.


Algemeen

1.1 Gebruik

Het gebruik van de data op onze site is geheel voor eigen risico. Cyclobrevet is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die ondernomen worden op basis van informatie op deze website.

1.2 Copyright

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cyclobrevet materiaal dat zich op de Cyclobrevet websites bevindt, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.

1.3 Juistheid gegevens

De content op de site is door Cyclobrevet met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Cyclobrevet aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Mijn CB

2.1 Algemeen

Om je Mijn CB profiel te kunnen aanmaken en de functionaliteiten te kunnen leveren, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van je, waaronder je e-mailadres en wachtwoord. Hierdoor kun je gebruik blijven maken van je Mijn CB profiel en zorgen wij ervoor dat je veilig kunt inloggen. Met een Mijn CB profiel kun je gebruik maken van onze online functionaliteiten zoals het claimen van een gereden cyclo en het bijhouden van je status van je Cyclobrevet.

2.2 Informatie

De informatie in jouw Mijn CB profiel (zoals favorieten) kunnen gebruikt worden om de website voor jou te optimaliseren. Ook kan Cyclobrevet de informatie uit jouw Mijn CB profiel gebruiken om, indien je hier toestemming voor geeft in je instellingen, gebruiken om personaliseerde aanbiedingen te doen (zie 2.4).

2.3 Opslag gegevens

Wij bewaren deze gegevens voor onbepaalde tijd. Je kunt je gegevens in je Mijn CB profiel zelf wijzigen en je instellingen voor updates wijzigen. Mijn CB verwijderen / opzeggen kan door een mail te sturen naar info [at] Cyclobrevet [punt] cc. Na verwerking van je opzegging worden al je persoonlijke gegevens verwijderd.

2.4 Privacy en het delen van gegevens

2.4.1 De informatie in het Mijn CB profiel is privé en alleen toegankelijk voor de gebruiker, tenzij de gebruiker de informatie zelf deelt met anderen.

2.4.2 Cyclobrevet kan de geanonimiseerde data van gebruikers gebruiken voor statistische analyses en/of het verbeteren van de website (bijvoorbeeld een lijst maken met tochten die het vaakst in favorietenlijst staan).

2.4.3 Bij het aanmaken van een gebruikersaccount kan de gebruiker toestemming geven dat zijn of haar mailadres gedeeld mag worden met Cyclobrevet partners met als doel het doen van gepersonaliseerde aanbiedingen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een organisator van een tocht een Mijn CB gebruiker een aanbieding stuurt voor een bepaalde tocht. Deze instelling kan de gebruiker te allen tijde wijzigen in de instellingen van mijn CB. De informatie in het Mijn CB profiel wordt nooit gedeeld met derden.

2.4.4 Bij aanmaken van een Mijn gebruikersaccount kan de gebruiker Cyclobrevet toestemming geven om de gebruiker namens partners gepersonaliseerde aanbiedingen te doen per email. Deze aanbiedingen worden altijd vanuit Cyclobrevet gedaan, het mailadres van de Mijn CB gebruiker wordt in dit geval niet gedeeld met derden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een Cyclobrevet namens een organisator van een tocht een Mijn CB gebruiker een aanbieding stuurt voor een tocht op basis van zijn of haar gegevens. Deze instelling kan de gebruiker te allen tijde wijzigen in de instellingen. 

2.4.5 Cyclobrevet kan Mijn CB gebruikers namens partners gepersonaliseerde aanbiedingen doen in de Mijn CB omgeving. Het gaat hier om aanbiedingen die gedaan worden via de website, dus niet per email. Door de algemene voorwaarden te accepteren geeft de gebruiker hier toestemming voor. De onder 2.4.3 en 2.4.4. genoemde instellingen staan hier los van. Dit betekent dat een Mijn CB gebruiker in de Mijn CB omgeving een aanbieding kan krijgen, zelfs als de gebruiker heeft aangegeven dat zijn/haar mailadres niet doorgegeven mag worden aan derden, en/of de gebruiker heeft aangegeven heeft geen gepersonaliseerde aanbiedingen per mail wenst te ontvangen van Cyclobrevet.